Mrs. Jacoby's schedule

2019-2020 Schedule:

Period 1 Essentials of Geometry
Period 2 Free
Period 3 Honors Geometry
Period 4 Algebra II B
Period 5 Lunch
Period 6 Math Lab
Period 7 Essentials of Geometry
Period 8 Algebra II B