Formació

OBERTA INSCRIPCIÓ AL CURS D'EDUCACIÓ VIVA

Activitat reconeguda pel Departament d'Ensenyament a través de l'ICE URV (codi 8000060021) amb una certificació de 25 hores.

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/

Per fer la inscripció cal fer ambdues coses: enviar correu a cursos@sendabcn.com i fer la inscripció a l'apartat de formació de xtec. Un cop enviat el correu rebreu les instruccions per realitzar el pagament que es fraccionarà en dos terminis.

COL·LABORA:

Una formació dirigida a professionals del món educatiu que vulguin introduir-se en les bases de l’Educació Viva i Activa i en l’Acompanyament Emocional a l’escola. Al llarg de tres sessions farem un recorregut per aproximar-nos a la mirada de l’Educació Viva i Activa: les seves bases, l’Acompanyament Emocional i els ambient i materials. El curs s’abordarà des de la teoria, des dels exemples pràctics d’una escola viva i activa, i des del sentir i viure experiències pròpies d’aquesta mirada educativa.

CONTINGUTS

MÒDUL I: BASES DE L’EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA
- Aproximació a les bases de l’educació viva i activa en relació a aspectes metodològics.
- L’infant com a impuls dinàmic de coneixement. Característiques del desenvolupament 0-12.
- Aprenentatge autònom i respectuós.
- Aprenentatge amb emoció.
- Acompanyament i presència de l’adult en els processos de vida de l’infant.
En tot el moment anirem fent referències al currículum, l’avaluació i la documentació com a marcs de treball, entenent-los com a eines clau de reflexió educativa.

MÒDUL II: ACOMPANYAMENT EMOCIONAL
- L’acompanyament emocional dels infants i el projecte pedagògic del Centre.
- L'emoció com a procés transversal a tots els processos de vida dels nens i les nenes. - Les Emocions Bàsiques i el seu acompanyament. Recursos i estratègies per a l'acompanyament de l'alegria, la tristesa, la por i la ràbia.
- Les emocions de l'adult que acompanya. Què fem amb les nostres pròpies emocions? Com les posem en joc en la relació amb els infants?

MÒDUL III: AMBIENTS I MATERIALS
- Aproximació a aspectes relacionats amb el disseny i creació d’ambients d’aprenentatge a les escoles d’educació viva i activa, a partir de la visita als ambients preparats d’infantil i primària de l’escola Congrés-Indians.
- Aproximació i exploració de materials de diverses metodologies adaptats a una escola d’Educació Viva i activa (Montessori, Waldorf, Educació Creadora...). Materials que afavoreixen l’aprenentatge a partir de l’experimentació i la manipulació i faciliten el pas cap a l’abstracció, que són coherents amb el moment evolutiu de l’infant, i que donen resposta al currículum. Aquest mòdul s’adequarà a les característiques del grup i a les seves demandes, per tal d’ajustar-nos a les seves necessitats.