Escola D'estiu

PROGRAMA 2018
Nivell: Infantil
Formadora: Alidé Tremoleda
Descripció del curs:
Aquest taller és una proposta per reflexionar sobre la intervenció i la no intervenció de la persona adulta que acompanya a l’infant capaç. Una oportunitat per repensar el paper de les mestres i educadores per acompanyar als infants en els seus processos de desenvolupament i aprenentatges.  Parlem de com organitzar espais, materials i temps en els diferents moments de la vida quotidiana, durant els moments d’atenció a les necessitats autèntiques i en els moments de joc lliure. Repensem els conceptes de llibertat, autonomia, respecte, convivència, cooperació i/o obediència, de diàlegs reals i vincles de qualitat que possibilitin als infants tenir experiències significatives.
I busquem eines per acompanyar en les situacions de conflicte i l’adquisició d’eines d’interacció social, normes i límits.

LA NATURA, UNA ALIADA EN EL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I EN ELS PROCESSOS D'APRENENTATGE 

Nivell: Infantil i Primària
Formadora: Vicky Mateu
Descripció del curs:
Explorarem la importància del contacte regular amb la natura i quin paper té en el desenvolupament i en els processos d’aprenentatge dels infants.  Els espais vius, oberts i naturals com a escola. Habilitats i continguts curriculars que es treballen a la natura. Reflexionarem com les activitats en entorns natural fomenten la motivació, les ganes de descobrir, l’equilibri emocional i les relacions socials. Oferirem idees, coses a tenir en compte i propostes per acompanyar els infants en entorns vius i naturals.

DE LES EMOCIONS DEL TEATRE AL TEATRE DE LES EMOCIONS

Nivell: Internivells
Formador: Joan Pascual
Descripció del curs:
Observar el teatre com a eina pedagògica i com a forma d’aprenentatge col·lectiu, on els sentits són els protagonistes de les nostres aptituds i actituds creatives.
Una porta oberta a la recerca d’eines per treballar la sensibilitat, les emocions, els sentits i la creativitat com a forma de coneixement i accés a les nostres capacitats individuals i col·lectives al servei de processos creatius i de recerca corporal i vocal.

 

TOCA, JUGA I EXPERIMENTA AMB LES MATEMÀTIQUES. MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES A PRIMÀRIA (7 A 12 ANYS) (CURS COMPLET!)
Nivell: Primària
Formadora: Laura López
Descripció del curs:
S
erà un curs vivencial, i eminentment pràctic, on es presentaran materials i propostes per treballar els continguts del currículum de primària L’objectiu del curs és proporcionar recursos, materials i idees, als assistents perquè puguin treballar les matemàtiques d’una manera manipulativa i lúdica.

L’APRENENTATGE VIVENCIAL DE LA LECTOESCRIPTURA (CURS COMPLET!)

Nivell: Infantil i Primària
Formadora: Maria Castellana
Descripció del curs:
En aquest curs entendrem i vivenciarem què passa al nostre cervell quan intentem començar a llegir i escriure. Reflexionarem sobre els mecanismes que posa en marxa l’infant per tal que l’aprenentatge tingui èxit. Ens endinsarem en la lectura i l’escriptura global significativa i en el paper del llenguatge oral en tot aquest procés. Donarem recursos, materials i propostes per a acompanyar aquest aprenentatge de forma adequada.

CURSOS A LA RÀPITA

TALLER MINDFULNESS A L’AULA PER A PROFESSORS I MESTRES (CURS COMPLET!)

Nivell: Internivells
Formador: Manel Saltor
Descripció del curs:
En aquest taller es formarà als participants en la pràctica de l'atenció plena (Mindfulness). Aquesta formació està orientada tant perquè els professors practiquin atenció plena en la seva labor educativa del dia a dia, com per que puguin fomentar i dinamitzar la pràctica d'atenció plena a l'aula amb els seus alumnes.
L'APRENENTATGE COOPERATIU COM A EINA DE MILLORA DEL TREBALL COMPETENCIAL

Nivell: Internivells
Formador: Joan Traver
Descripció del curs:
Aquest curs ens ajudarà a compartir, planificar i desenvolupar experiències d'ensenyança al voltant de l’aprenentatge cooperatiu. A la vegada reflexionarem sobre els avantatges d’aquest tipus de treball com a eina que permet un treball inclusiu i competencial a l’aula.
Informació i matrícula
DATES: 2, 3, 4 de juliol de 2018

LLOCS
:
Complex educatiu Sant Llàtzer. C. Rubí, 16. Tortosa
Escola Carles III. Av. Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita

HORARI DELS CURSOS
:
de dilluns a dimecres de 9h a 14h

CERTIFICACIÓ: Es certificaran 20h a tots els cursos, 15h presencials + 5h de treball personal.

QUOTA: 20 euros per als socis/sòcies de l’MRP.
40 euros per als no socis/sòcies.


Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres de l’Ebre indicant NOM I COGNOMS i el CURS al qual es matricula :
LA CAIXA - ES27 2100 0019 4702 0051 7469

L’adjudicació als cursos s’assignarà en rigorós ordre de pagament.

PERÍODE D'INSCRIPCIONS: OBERT