Escola D'estiu

PROGRAMA 2017
CURSOS A TORTOSA
CONSCIÈNCIA I PRESENCIA CORPORAL.
Ref. REC2410416
Nivell: Internivells
Formadora: Carme Hinojosa
Descripció del curs:
El cos com a xarxa més propera. Taller per tal d’observar la relació entre el cos físic, el cos mental i el cos emocional. Un taller bàsicament pràctic en que els conceptes aniran sorgint a partir de l’experimentació. Tindrem en compte tres eixos bàsics: consciència i presència corporal, pràctica psicomotriu Bernard Aucoutorier i conceptes de la Pedagogía Sistèmica.
ENSENYAR EN UNA LLENGUA ESTRANGERA: LA METODOLOGIA AICLE
Ref. REC2430416
Nivell: Internivells
Formadora: Alicia Lores
Descripció del curs:
En aquest curs es treballaran els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i es dotarà el professorat dels recursos, les tècniques i les competències necessàries per aplicar aquesta metodologia.

L’AVALUACIÓ: DIMENSIONS, CARACTERÍSTIQUES I EINES.
Ref. REC2440416
Nivell: Internivells
Formadora: Mila Naranjo
Descripció del curs:
Aquest curs pretén presentar diferents aspectes de l’avaluació en el marc educatiu escolar. D’aquesta manera, s’identificaran els diferents tipus d’avaluació depenent de l’objectiu que es persegueixi o del moment en què s’ubiqui. Així mateix, es presentaran diferents eines d’avaluació vinculades, de manera especial, a l’avaluació per competències i a l’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu.

 
LA CREATIVITAT COM A FONT D'APRENENTATGE.
Ref. REC2460416
Nivell: Infantil
Formadores: Maria Castellana i Vicky Mateu
Descripció del curs:
En aquest curs parlarem de la creativitat com a fon d'aprenentatge tenint en compte l'etapa evolutiva de l'infant, les potencialitats i oportunitats del joc lliure i la proposta d'espais i materials que ho afavoreixi.

L'APRENENTATGE VIST DES DE LA NEUROCIÈNCIA.
Ref. REC2470416
Nivell: Internivells
Formador: Jesús Guillén
Descripció del curs:
Tradicionalment, la pedagogia ha basat les seves propostes en la intuïció raonada i l’experiència dels professionals. Tanmateix, el gran desenvolupament de la neurociència cognitiva comença a permetre un enfocament complementari dels processos d’aprenentatge. En aquest curs es parlarà d’algunes de les troballes més significatives en neurociència aplicades als processos d’aprenentatge, es desmitificaran alguns conceptes erronis sobre aquestes disciplines i es reflexionarà sobre la conveniència d’aplicar-les també en el desenvolupament de noves estratègies educatives.

CURSOS A LA RÀPITA
AMB LA MÚSICA AL COR I AL COS. EDUCACIÓ EMOCIONAL SISTÈMICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA I EL COS.
Ref. REC2420416
Nivell: Internivells
Formadora: Cristina Duran
Descripció del curs:
Aquest curs s'adreça a mestres i professors que vulguin fer un procés de creixement personal, sabedors que sense aquest procés personal no poden fer canvis substancials en la seva manera d'entendre l'educació i de fer les classes. La música i l'expressió corporal són el camí i l'excusa per treballar les emocions i ser més conscients de la importància que aquestes tenen en l'aprenentatge. El sistema educatiu actual està obrint-se poc a poc al treball de les competències, tenint present les diverses intel·ligències. Però malauradament, la base racional és encara tan forta que el cos i les emocions no tenen cabuda a les aules. Per altra part, és molt important tenir present que l'individu forma part de diferents sistemes (el més important, el familiar) i descobrir en nosaltres què és sistèmic. Canviar la mirada envers els altres és cabdal per saber quin és el nostre lloc com a persones i com a professionals de la docència. Si realitzem aquest treball personal i sistèmic, de ben segur que la nostra consciència farà que mirem alumnes i famílies amb bons ulls.

L’AVALUACIÓ: DIMENSIONS, CARACTERÍSTIQUES I EINES.
Ref. REC2450416
Nivell: Internivells
Formadora: Verónica Jiménez
Descripció del curs:
Aquest curs pretén presentar diferents aspectes de l’avaluació en el marc educatiu escolar. D’aquesta manera, s’identificaran els diferents tipus d’avaluació depenent de l’objectiu que es persegueixi o del moment en què s’ubiqui. Així mateix, es presentaran diferents eines d’avaluació vinculades, de manera especial, a l’avaluació per competències i a l’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu.

Informació i matrícula
DATES: 3, 4, 5 de juliol de 2017

LLOCS
:
Complex educatiu Sant Llàtzer. C. Rubí, 16. Tortosa
Escola Carles III. Av. Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita

HORARI DELS CURSOS
:
de dilluns a dimecres de 9h a 14h

CERTIFICACIÓ: Es certificaran 20h a tots els cursos, 15h presencials + 5h de treball personal.

QUOTA: 20 euros per als socis/sòcies de l’MRP.
40 euros per als no socis/sòcies.

Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres de l’Ebre indicant NOM I COGNOMS i el CURS al qual es matricula :
LA CAIXA - ES27 2100 0019 4702 0051 7469

L’adjudicació als cursos s’assignarà en rigorós ordre de pagament.

INSCRIPCIONS DEL 15 DE MAIG AL 27 DE JUNY