intensidade
 

A intensidade é a forza coa que se produce un son. Ven representada nunha onda sonora pola súa amplitude. En música, pola súa intensidade os sons poden ser pianos ou fortes, habendo tamén outros graos intermedios.