บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)

บันไดเสียงเมเจอร์ ประกอบขึ้นด้วยโน้ตดนตรี 8 ตัวโน้ต นำมาเรียงลำดับขั้นตามตัวอักษรในระยะขั้นคู่ 8 โดยไม่ซ้ำตัวอักษร(ขั้นที่ 1และ 8 โน้ตชื่อเดียวกัน แต่คนละระดับเสียง)และไม่ข้ามขั้น
 
การจัดเรียงลำดับเสียงมีทั้งระยะเต็มขั้น(Whole Step) ห่างกัน 1 เสียง และระยะครึ่งขั้น (Half Step) ห่างกันครึ่งเสียง ตามรูปแบบดังนี้
 
 
 
ระยะระหว่างโน้ตขั้นที่ 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 และ 6-7 ห่างกัน 1 เสียงเต็ม
ระยะระหว่างโน้ตขั้นที่ 3-4 และ 7-8 ห่างกัน 1/2 เสียง
โครงสร้างของเสียงในบันไดเสียงเมเจอร์ขาขึ้นกับขาลงเหมือนกัน
 
 
โน้ตขั้นที่ 1 ของบันไดเสียงเมเจอร์จะเริ่มต้นด้วยโน้ตเสียงใดก็ได้จากเสียงที่จัดเรียงแบบโครมาติกทั้งขาขึ้นและขาลง  ต่อจากนั้นจะต้องทำตามกฎคือ โน้ตตัวต่อ ๆ ไปต้องไม่ซ้ำชื่อตัวอักษร และต้องไม่ข้ามขั้น
 
 
การจัดเรียงเสียงแบบโครมาติกขาขึ้น ระยะระหว่างตัวโน้ตทั้ง 13 ขั้น ห่างครึ่งเสียงเท่ากันตลอด

 
การจัดเรียงเสียงแบบโครมาติกขาลง  ระยะระหว่างตัวโน้ตทั้ง 13 ขั้น ห่างครึ่งเสียงเท่ากันตลอด
 
 
 
แสดงการเรียงลำดับเสียงตามโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ (ทางชาร์ป)
 
 
แสดงตัวอย่างการบันทึกโน้ตบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ป
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการเรียงลำดับเสียงตามโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ (ทางแฟล็ต)
 
 
 
แสดงตัวอย่างการบันทึกโน้ตบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟล็ต