เพลงชาติประเทศอาเชี่ยน (National Anthem of the Asean)

เพลงประจำชาติอาเซี่ยน

 
 
 
 
          เพลง  The Asean Way คือเพลงประจำกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 10 ประเทศ
        
          การรวมกลุ่มอาเซี่ยนมีทั้งหมด 3 แบบ คือ 
          1. กลุ่มประเทศอาเซี่ยน มีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย  บรูไนดารุสซาลาม  มาเลเซีย  กัมพูชา  พม่า  ลาว  ฟิลิปปินส์  เวียตนาม  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
          2. กลุ่มประเทศอาเซี่ยน+3 มีทั้งหมด 13 ประเทศ เพิ่ม จีน  ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
          3. กลุ่มประเทศอาเซี่ยน+6 มีทั้งหมด 16 ประเทศ คือกลุ่มอาเซี่ยน+3 แล้วเพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศคือ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ และอินเดีย
 
 
 
   เพลงชาติของประเทศอาเซี่ยน+3    
 

   1. เพลงชาติไทย (National Anthem of Thailand) 

   2. เพลงชาติบรูไน ดารุสซาลาม(National Anthem of Brunei Darussalam)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงประจำอาเซียน

“The ASEAN Way

     
เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ประพันธ์จากประเทศอาเซียนส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 99 เพลง และผลการตัดสินปรากฏว่า เพลงชนะเลิศเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง), นายสำเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัยพัชรา  ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อร้อง

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look-in out-ward to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream,

We care to share for it's the way of ASEAN.

                                                        คำแปลความหมายของบทร้อง

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน
 
 
 

Asean Way. Jazz Bigband

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
  

เนื้อร้องภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ

วันที่เรามาพบกัน

อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น

หล่อหลอมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look-in out-ward to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream,

We care to share for it's the way of ASEAN.

.