รางวัลเกียรติยศ

 
 

 
 
รางวัลห้องสมุดดีเด่น
 
รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น