เกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 3

เกณฑ์การประเมินสมศ.รอบ 3
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  1247k v. 1 May 20, 2011, 1:37 AM Quality assurance.
Ċ
View Download
แก้ไขคำผิดในเอกสารคำอธิบายตัวบ่งชี้ 1  194k v. 2 May 20, 2011, 1:41 AM Quality assurance.
Ċ
View Download
แก้ไขคำผิดในเอกสารคำอธิบายตัวบ่งชี้ 2  75k v. 2 May 20, 2011, 1:41 AM Quality assurance.
Comments