หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ : ครูมะลิวัลย์

  • อบรม Google Apps for Education อบรม Google Apps for Education ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557
    ส่ง 20 ต.ค. 2557 23:14 โดย มะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว
  • ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  ให้นักเรียนทำแบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) หมายเหตุ แบบทดสอบ > 4. แบบประเมินฯ และ > 5. ประเมินฯ
    ส่ง 25 ก.ย. 2557 15:36 โดย มะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แฟ้มสะสมผลงาน ส่วนที่ 9.doc   99กิโลไบต์ - 30 มิ.ย. 2557 15:11 โดย มะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว (เวอร์ชัน 3)
  • แฟ้มสะสมผลงาน ส่วนที่ 8.doc   107กิโลไบต์ - 30 มิ.ย. 2557 15:11 โดย มะลิวัลย์ ผ่องแผ้ว (เวอร์ชัน 3)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า กิจกรรมแนะแนว