ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δάσκαλος Χημείας

              

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
   
Ω κορωνίδα των Επιστημών, θαυματουργή Χημεία,
που μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια,
μπορείς τα τίμια να τα πλάσεις από την ατιμία,
να βρεις ερωτικούς παλμούς και στην καρδιά την άδεια;
Κωστής Παλαμάς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments