ผู้บังคับบัญชา กก.สุนัขและม้าตำรวจ
โครงการการใช้ม้าบำบัดเด็กพิเศษ
ร่วมปฎิบัติงานทุกภาคส่วนเพื่อสังคม
การฝึกม้าให้สามารถใช้ปฏิบัติงาน
สถานที่โรงฝึกม้าหลวง ตำรวจม้า
สถานที่ตั้ง   1271  ถนนเอกชัย   แขวงบางบอน   เขตบางบอน  
หลักสูตรการฝึกขี่บังคับม้าเบื้องต้น ตร.
 
ม้ามีชีวิตพิชิตม้าเม็ดต่อต้านยาเสพติด
สถานภาพกำลังพล งานฝึกอบรมม้า
การฝึกขี่บังคับม้า ทั้งคนและม้า
ม้าตำรวจ ตำรวจม้า บางบอน
กรุงเทพมหานคร  10150    โทรงานฝึกอบรมม้า  02-8953340