סינגלים של קק"ל ודומיהם (סינגלים רשמיים ורשמיים למחצה)

שבילים רגליים ארוכים
חלקם רכיבים גם לאופניים בצורה כזו או אחרת
בשנים האחרונות נבנו סינגלים רבים בצורה מסודרת
רובם ע"י קק"ל ומספר סינגלים בידי מועצות איזוריות וגופים אחרים
אני מגדיר אותם כסינגלים רשמיים או רשמיים למחצה
כאן מופיעים הסינגלים שתועדו , חלקם בתעוד שלי וחלקם מאתרים שונים 
אם אין ציון מקור אז זו הקלטה שלי
ליד חלק מהסינגלים יש מסלולים שרכבתי שכוללים את הסינגל או את רובו