Northern Riders Rides I led in 2018

מרבית המסלולים הקפיים

המסלולים בהמשך הרשימה מקושרים לתאור מסלול , מפות וקבצי ג'י פי אס - רובם מראים את המסלול שבוצע בפועל

הזמן שמצויין כולל מנוחות , תקלות וכו

טיול 652 - 650

  1. 3-1-2018 מתל אביב לעתלית 93 ק"מ , 610 מ' , 8:26 שעות ברוטו
  2. 8-1-2018 נחל חימר 40 ק"מ , 474 מ' , 1380 מ' ירידה , 5:12 שעות ברוטו
  3. 12-1-2018 נחל דישון דרך הר עלמון 41 ק"מ , 978 מ' , 4:51 שעות ברוטו
Comments