מביריה למגדל


תאריך :  17-9-2016

מצודת ביריה - סינגל מצודת ביריה - סינגל יער ביריה - דרך נוף יער ביריה - מחנה עין זיתים - כביש 886 - כביש 89 - קבר רבי נתן הבבלי - חציית נחל שכוי - מערב צפת - חצייה מתחת כביש 89 - איזור תעשייה צפת - רמת פשחור - עין כובס - מכון טיהור שפכים - נחל פשחור - עין עצבונית - נחל עצבונית - נחל עכברה - למרגלות צוק עכברה - חצייה מתחת כביש 85 - נחל עמוד - רכס ממערב לנחל עמוד - עין לבנים - מצפה צ'רה (הסיפון של המוביל הארצי בנחל עמוד) - עין חוקוק - מאגר לבנים - כביש גישה ללבנים - מצפה זאב - בקעת גינוסר - טחנת אל קבו - עין נון -  צומת כניסה למגדל

נקודת יציאה : חניון של מצודת ביריה

נקודת סיום : רחבה בכניסה למגדל ליד מסעדת דליה

משתתפים : 10 + אני כמדריך
 • המסלול הזה דומה וכמעט זהה למסלול אותו תפרתי לפני כחודשיים https://sites.google.com/site/mountainbikeridesinisrael/Home/mtb-israel/koves1
  השבוע הובלתי קבוצה שרוב חבריה מאבן יהודה במסלול ששיפרתי בו מספר קטעים שיהיו יותר זורמים (למרות שגם קודם הוא היה זורם)
 • יצאנו ממצודת ביריה (1) בסינגל מצודת ביריה (2) עד נקודה 3 בה הסינגל מסתיים
  בעבר היתה ירידה קצת לפני , אבל הירידה המסומנת בסימון שבילים שחור התפוגגה בגלל הגיזום שנעשה פה והסינגל לא חודש
  מנקודה 3 ירידה דרדרתית ותלולה בדבל עד כביש העלייה מעמוקה לביריה בנקודה 4
  פנינו על הכביש שמאלה ומיד בנקודה 5 ירדנו ימינה בסינגל עד חיבור עם סינגל ביריה של קק"ל בנקודה 6
 • מכאן רכיבה בסינגל שחובר ועובר בדרך הנוף מנקודה 7 עד 8 ואז שוב סינגל עד נקודה 9
 • פה עזבנו את הסינגל בדרך 4X4 עד כביש 886 בנקודה 10
  חצינו את הכביש ומיד פנינו שמאלה בירידה דרדרתית ותלולה שבהמשכה מתמתנת והדרדרת נגמרת
  בנקודות 11 פוגשים דרך סלולה ועולים בה עלייה קצרה עד ליד מחנה עין זיתים
  פונים ימינה בדרך 4X4 תלולה עד כבי  89 בנקודה 12
 • פנינו ימינה בכביש עד נקודה 13 בה יש דרך שנכנסת מדרום לכביש ומתחילה לטפס עד נקודה 14
  מכאן רכיבה על הרכס שמכוסה בחורש בקטעים
  רכבנו בדרכי 4X4 שיורדות בסופו של דבר לנחל שכוי בנקודה 15
  מכאן הדרך מטפסת והופכת סלולה עד נקודה 16
  פה נחשף נוף יפה של רמת פשחור , יער רימונים , הכנרת וצפת
  ירדנו עם הדרך עד המעבר מתחת לכביש 89 בנקודה 17 ורכבנו בכביש בצפת עד שהוא עובר שוב מתחת לכביש 89 לאיזור התעשייה של צפת בנקודה 18
 • בנקודה 19 פנינו לרחוב באיזור התעשייה שבהמשכו יוצאת דרך סלולה לכיוון מכון הטיהור של צפת
  דהרנו בדרך עד עין כובס
  התרחצנו במעיין בנקודה 20
 • אחרי הרחצה המשכנו עוד טיפה בדרך הסלולה ומיד לפני מכון הטיהור (21) נכנסנו לדרך 4X4 טובה שבה דהרנו במורד בדרכי 4X4 ביער כשנחשף לנו נוף יפה של הכפר עכברה , צוקי רזים וצפת וסלע עכברה עד נקודה 22
  פה ירדנו בדאבל ימינה חתכנו לדרך בנקודה 23
  מכאן דהירה בירידות התלולות והמתפתלות לעתים עם דרדרת לפעמים עד סוף הירידה בצומת הדרכים ליד זרימה מעין סלע בנקודה 24
 • מכאן טיפוס מתון בדרך 4X4 בכיוון כביש 85
  בהמשך יש שוב ירידה עד רחבה בנקודה 25 לפני הגשר בכביש 85
  פה עברנו במעבר צר בגדר שמסומן בסימון שביל ישראל
  עברנו ברכיבה בצינור מתחת לכביש בנקודה 26
  מיד אחרי החצייה בנחל עמוד יורדים בשביל/סינגל עד הדרך שבערוץ (נקודות 27)
 • פנינו בדרך ימינה והתחלנו בטיפוס רכיב כולו עד צומת הדרכים בנקודה 28
  פה פנינו שמאלה ודילגנו מעל גדר בקר להמשך רכיבה בדרך 4X4 בעלייה שמסתיימת בנקודה 29
  בהמשך רכיבה בדרך שמעל נחל עמוד תחתון עד ליד מכלאת בקר גדולה (30)
  עקפנו את המכלאה בדרך ממזרח ובנקודה 31 הגענו לשער ברזל גדול
  את האופניים צריך להעביר מעליו והרוכב יכול לעבור בפתח צר ליד השער
  מיד אחריו משמאל נמצא אתר של מקורות בו נמצא הסיפון של המוביל הארצי שעובר את נחל עמוד
 • פנינו בדרך ימינה ובנקודה 32 רכבנו בדרך מימין לגדר שסביב מטעים עד צומת הדרכים בנקודה 33
  ירדנו ימינה בירידה תלולה ובצומת הדרכים (35) טיפסנו ימינה בדרך ואז בסינגל עד עין חוקוק בנקודה 34
 • אחרי הרחצה ירדנו חזרה לצומת הדרכים בנקודה 35
  מכאן ירידה תלולה ומהירה לנחל חוקוק
  בנקודה 36 פנינו ימינה בצומת בעלייה קצרה
  בנקודות 37 עברנו מהדרך הטובה לדרך פחות טובה
  רכבנו בדרך העליונה המכוסה בגללי פרות עד נקודה 38
  פה יש 2 דרכים מקבילות
  לקחנו את השמאלית (התחתונה) ורכבנו בה עד מפגש עם הכביש ללבנים בנקודה 39
 • פנינו ימינה במעלה הכביש ללבנים ומיד בנקודה 40 פנינו שמאלה לדרך 4X4 טובה שחושפת נוף נהדר של חוקוק ונחל עמוד
  דהרנו בדרך ובנקודה 41  נחשף לנו העמוד של נחל עמוד ומערת הגולגולת שבנחל עמוד
  המשכנו מהדהירה בדרכי מטעים עד מפגש עם דרך המסומנת בסימון שביל ישראל בנקודה 42
  המשכנו בדרך ה 4X4 שהיא גם שביל ישראל עד עין נון בנקודה 43
  אחרי הרחצה המשכנו עוד טיפה בדרך עד הכניסה למגדל בנקודה 44

על עין זיתים : https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D

על הכפר עכברה ואוצרות בית המקדש

Comments