Privacy verklaring

Privacy verklaring MC AMCO

Motorclub AMCO, hierna te noemen de club, heeft als doelstelling het organiseren van recreatieve motorritten en evenementen voor haar leden en potentiële leden. De club is opgericht op 26 januari 1995 en telt ongeveer 100 leden.


Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens:

De club verzamelt persoonsgegevens die door de aangesloten leden zelf aan ons zijn verstrekt, met als doel:

met het aangesloten lid (analoog en digitaal) te kunnen communiceren en betalingen te verwerken.


Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens:

De club bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Zodra het aangesloten lid zijn/haar lidmaatschap opzegt, worden de gegevens uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar uit de administratie verwijderd.


Het delen van persoonsgegevens met derden:

De club verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam, Achternaam, Woonadres, Postcode, Woonplaats, E-mail adres,  Vast telefoonnummer, Mobielnummer en Bankrekeningnummer

 

Verder attenderen wij op; 


Ieder lid heeft het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; Hiervoor kan het lid een mail sturen aan de club, naar marcel_bouma@hotmail.com.  Een lid heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; · Een lid heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; · De verstrekking van de persoonsgegevens zijn nodig om een ledenadministratie te voeren. Deze kunnen desgewenst worden beperkt tot voor- en achternaam en mailadres. Zonder verstrekking van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk.