Notícies Motoclub

Sortida de la Calor diumenge 15 d'agost

12 d’ag. 2021, 4:08 publicada per Moto Club Vilanova

El proper diumenge 15 d'agost fen la sortida de la Calor, esmorzar tot tipus de motos, excepte els recorreguts per muntanya derivat a l'alt risc d'incendis.

Al Restaurant Mas Pla de Ranxos de Bonany.

8:30h del matí des de la gasolinera Galp (antiga Total)


Restaurant Mas Pla Ranxos BonanyConcentració 8:30 h del matí Gasolinera GalpEs posposa la Sortida Nocturna fins a nova data

14 de jul. 2021, 13:37 publicada per Moto Club Vilanova   [ actualitzat el 14 de jul. 2021, 13:55 ]

Per responsabilitat i seguretat derivades de la situació actual de la pandèmia es posposa la sortida Nocturna.


Èxit de la XXXI scoopynada, unes 65 scooters, 52 d'elles Scoopys originals.


Vídeo de YouTubeFotos de la Benedicció de Sant Cristòfol.
Calendari activitats Moto Club Vilanova 2021

7 Gener Eleccions Junta Moto Club Vilanova

4 Juliol Scoopynada

10 Juliol Benedicció Sant Cristòfol 

17 Juliol Sortida Nocturna Posposada fins a nova data

15 Agost Sortida de la Calor

2 Octubre Moto Clàssic Vilanova

12-13-14 Novembre Fira Vilanova

28 Novembre Sortida de la Tardor

11 Desembre Sopar de Gala

19 Desembre última sortida de l'any

2 Gener 2022 Primera Sortida de l'any


Data límit de recepció de documentació 10 de Març 2021

2 de març 2021, 12:35 publicada per Moto Club Vilanova

La data límit per presentar la documentació al Moto Club Vilanova per demanar la bonificació de l'impost del CO2 és el 10 de març de 2021 (per l'impost corresponent a l'any 2020).

Al menú de l'esquerra hi ha les instruccions per sol·licitar la bonificació de l'impost.

No cal tramitar la bonificació dels vehicles històrics ja que aquest estan exempts.

Per l'any 2020 moltes motos de cilindrades petites 250cc o menys i no molt antigues anys 70 endavant, NO val la pena presentar la Bonificació, per l'impost de l'any 2021 ja valdrà la pena fer-ho, ja us avisarem quan es pugui tramitar per l'any 2021.

Per motos de cilindrada alta, pesades i antigues i tots els cotxes si que val la pena sol·licitar la bonificació per l'any 2020 (La bonificació dura 10 anys)

******************************************************************************************************


El Moto Club Vilanova tramita als seus socis, sense cap cost per la tramitació, la bonificació de l'impost de CO2.

En el menú de la pàgina web del moto club hi ha les instruccions a seguir per gaudir de la bonificació.

Per part del moto club no es cobrarà cap despesa, però farà el mínim de passos indispensables per fer la tramitació, la càrrega de feina de realització de fotografies i emplenament de documents (en el cas de grans tenidors) recaurà en el soci.


Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

- Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

- Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

- Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

És a dir, com podeu veure en la llei hi ha 3 responsables d’aquest certificats: el propietari, el club o associació que valida que el vehicle compleix, i  la FCVH  que valida i registre el certificat.

Bonificació Impost de CO2

14 de febr. 2021, 4:11 publicada per Moto Club Vilanova

El Moto Club Vilanova tramita als seus socis, sense cap cost per la tramitació, la bonificació de l'impost de CO2.

En el menú de la pàgina web del moto club hi ha les instruccions a seguir per gaudir de la bonificació.

Per part del moto club no es cobrarà cap despesa, però farà el mínim de passos indispensables per fer la tramitació, la càrrega de feina de realització de fotografies i emplenament de documents (en el cas de grans tenidors) recaurà en el soci.


Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

- Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

- Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

- Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

És a dir, com podeu veure en la llei hi ha 3 responsables d’aquest certificats: el propietari, el club o associació que valida que el vehicle compleix, i  la FCVH  que valida i registre el certificat.

Número Sorteig Nadal - Eleccions - Bonificacions a l'impost del CO2

20 de des. 2020, 5:16 publicada per Moto Club Vilanova

El número del sorteig de Nadal és el 46447, el podeu comprar a l'administració de loteria que hi a l'avinguda Francesc Macià 13 de Vilanova i la Geltrú.


Eleccions de la Junta Moto Club Penya Motorista Vilanova
De conformitat amb els estatuts d’aquest club, i complint l’acord pres per la junta directiva, el convoquem per a la propera elecció de la nova junta.
Dia: Dilluns 7 de gener de 2021 Hora: 20:00 h.
Lloc: Avinguda Francesc Macià 9, de Vilanova i la Geltrú.
El termini màxim per presentar candidatures serà el dia 31 de desembre de 2020. Els grups de socis interessats en poder ser escollits com a nova junta cal que s’adrecin a Sr. Toni Buil Guasch, amb telèfon 649818608 o per correu electrònic motoclubvilanova@gmail.com, el qual farà les funcions de president de la junta electoral fins al dia 7 de gener de 2021.
En cas de que sols es presenti una candidatura aquesta passarà automàticament a ser anomenada sense fer cap elecció.
Els càrrec actualment estan caducats degut a les circumstàncies ultimes sofertes pel Covid-19, es imprescindible renovar la junta per que el Moto Club Vilanova estigui habilitat per poder certificar i fer accions davant l’administració.


S’ha aprovat un Decret Llei amb mesures fiscals a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles clàssics que poden gaudir d’una bonificació del 100%

“3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra
3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:
a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació
b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir
c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals
3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:
- Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.
- Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.
- Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.
Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular.

El Moto Club Vilanova ja està validat per la Federació Catalana de Vehicles històrics (FCVH) per poder realitzar el certificat d’idoneïtat.
Per part de la FCVH tindrà un cost de 20 €, estem pendents de definir quin serà el cost per part del Moto Club Vilanova per realitzar el certificat i tota la feina de recollida i enviament de dades.

TOTES LES ACTIVITATS DE L'ANY 2020 QUE ESTAVEN PENDENTS HAN ESTAT ANUL·LADES PER CAUSA DEL COVID-19

CANCEL·LEM TOTES LES ACTIVITATS D'AQUEST ANY MENYS LES ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE.

15 de jul. 2020, 12:46 publicada per Moto Club Vilanova

Anulació d'activitats a causa del COVID-19

Per responsabilitat i evitar contagis anul·lem les següents activitats:

10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor Cancel·lada
18 Juliol Sortida Nocturna Cancel·lada
15 Agost Sortida de la Calor Cancel·lada
3 Octubre Moto Clàssic Vilanova Cancel·lada
13-15 Novembre Fira Vilanova Cancel·lada
22 Novembre Sortida de la Tardor Cancel·lada

CANCEL·LEM TOTES LES ACTIVITATS D'AQUEST ANY MENYS LES ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE.

Calendari d'activitats del Moto Club Vilanova per l'any 2020

5 Gener Primera Sortida de l'any
23 Febrer Comparses
8 Març Calçotada
15 Març Ral·li Xato de motos històriques
10 Maig Sortida de la Primavera 
10 Maig Fira del Motor de Canyelles
26 Juny Assemblea General Moto Club
5 Juliol Scoopynada
10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor
18 Juliol Sortida Nocturna
15 Agost Sortida de la Calor
3 Octubre Moto Clàssic Vilanova
13-15 Novembre Fira Vilanova
22 Novembre Sortida de la Tardor
12 Desembre Sopar de Gala
27 Desembre última sortida de l'any
3 Gener 2021 Primera Sortida de l'any

Nova data 5 de juliol la XXX Scoopynada

10 de juny 2020, 13:40 publicada per Moto Club Vilanova

El proper 5 de juliol celebrarem la 30ª Scoopynda (trobada de Scooters)
preferiblement Scoopys originals però pot venir qualsevol scooter 


Concentració 8:30h des de la gasolinera Galp (Antiga Total) a les 9:00 Gassss.


Ruta pel Garraf i pel Alt Penedès.
Esmorzar tots Junts
Calendari d'activitats del Moto Club Vilanova per l'any 2020

5 Gener Primera Sortida de l'any
23 Febrer Comparses
8 Març Calçotada
15 Març Ral·li Xato de motos històriques
10 Maig Sortida de la Primavera 
10 Maig Fira del Motor de Canyelles
26 Juny Assemblea General Moto Club
5 Juliol Scoopynada
10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor
18 Juliol Sortida Nocturna
15 Agost Sortida de la Calor
3 Octubre Moto Clàssic Vilanova
13-15 Novembre Fira Vilanova
22 Novembre Sortida de la Tardor
12 Desembre Sopar de Gala
27 Desembre última sortida de l'any
3 Gener 2021 Primera Sortida de l'any

Anul·lació Ral·li Xató de vehicles Classics

11 de març 2020, 13:56 publicada per Moto Club Vilanova

Es posposa per propera dates, a concretar el Ral·li del Xató de vehicles històrics.

Davant la situació actual pel coronavirus i per responsabilitat social anul·lem el Ral·li del proper dia 15 de març.

XXVII RAL·LI  DEL XATÓ

Motos històriques

15 de març de 2020

Aneu preparant les motos clàssiques,  es sortirà des de parc de baix a mar (costat edifici antic Pirelli), es donarà sortida a les 9 del matí (Súper puntuals), Inscripcions a partir de les 8 del matí.

Recorregut per les comarques del Penedès i Garraf. Animeu-vos a treure les motos més antigues, motos fins l’any 1980, No s’admetran motos més modernes.

 També poden venir cotxes clàssics fins l'any 1980

Important e imprescindible portar documentació de la moto i assegurança en vigor, sense aquesta documentació no serà possible participar-hi.

Es farà entrega de carnets als assistents a la Ruta del Xató, la resta els rebreu per correu amb el pròxim full informatiu.


Mapa de Google

Calendari d'activitats del Moto Club Vilanova per l'any 2020

5 Gener Primera Sortida de l'any
23 Febrer Comparses
8 Març Calçotada
15 Març Ral·li Xato de motos històriques
10 Maig Sortida de la Primavera 
10 Maig Fira del Motor de Canyelles
14 Juny Scoopynada
26 Juny Assemblea General Moto Club
10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor
18 Juliol Sortida Nocturna
15 Agost Sortida de la Calor
3 Octubre Moto Clàssic Vilanova
13-15 Novembre Fira Vilanova
22 Novembre Sortida de la Tardor
12 Desembre Sopar de Gala
27 Desembre última sortida de l'any
3 Gener 2021 Primera Sortida de l'any

XXVII Ral·li del Xató de vehicles clàssics

9 de març 2020, 7:19 publicada per Moto Club Vilanova

XXVII RAL·LI  DEL XATÓ

Motos històriques

15 de març de 2020

Aneu preparant les motos clàssiques,  es sortirà des de parc de baix a mar (costat edifici antic Pirelli), es donarà sortida a les 9 del matí (Súper puntuals), Inscripcions a partir de les 8 del matí.

Recorregut per les comarques del Penedès i Garraf. Animeu-vos a treure les motos més antigues, motos fins l’any 1980, No s’admetran motos més modernes.

 També poden venir cotxes clàssics fins l'any 1980

Important e imprescindible portar documentació de la moto i assegurança en vigor, sense aquesta documentació no serà possible participar-hi.

Es farà entrega de carnets als assistents a la Ruta del Xató, la resta els rebreu per correu amb el pròxim full informatiu.


Mapa de Google

Calendari d'activitats del Moto Club Vilanova per l'any 2020

5 Gener Primera Sortida de l'any
23 Febrer Comparses
8 Març Calçotada
15 Març Ral·li Xato de motos històriques
10 Maig Sortida de la Primavera 
10 Maig Fira del Motor de Canyelles
14 Juny Scoopynada
26 Juny Assemblea General Moto Club
10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor
18 Juliol Sortida Nocturna
15 Agost Sortida de la Calor
3 Octubre Moto Clàssic Vilanova
13-15 Novembre Fira Vilanova
22 Novembre Sortida de la Tardor
12 Desembre Sopar de Gala
27 Desembre última sortida de l'any
3 Gener 2021 Primera Sortida de l'any

Esmorzar 1/2 Calçotada

26 de febr. 2020, 14:59 publicada per Moto Club Vilanova

s


 • El proper diumenge 8 de març sortida esmorzar mitja calçotada.
 • 8:30 des de la Gasolinera Galp (antiga Total), tot tipus de motos i cotxes clàssics
 • 19 € per persona a CA N'AYXELÀ
 • Resultat d'imatges per a "CALÇOTADA"
 • Calendari d'activitats del Moto Club Vilanova per l'any 2020

  5 Gener Primera Sortida de l'any
  23 Febrer Comparses
  8 Març Calçotada
  15 Març Ral·li Xato de motos històriques
  10 Maig Sortida de la Primavera 
  10 Maig Fira del Motor de Canyelles
  14 Juny Scoopynada
  26 Juny Assemblea General Moto Club
  10 Juliol Benedicció Sant Cristòfor
  18 Juliol Sortida Nocturna
  15 Agost Sortida de la Calor
  3 Octubre Moto Clàssic Vilanova
  13-15 Novembre Fira Vilanova
  22 Novembre Sortida de la Tardor
  12 Desembre Sopar de Gala
  27 Desembre última sortida de l'any
  3 Gener 2021 Primera Sortida de l'any

1-10 of 100