La Junta

La composició definitiva de la Junta Directiva del Motoclub resultant de les
eleccions del dia 30 de novembre de 2012, després de les reunions i converses que s’han fet
és la següent:

President:
  • Josep Maria Rius i Climent
 Vicepresident:
  • Josep Lorca Campamà
Tresorer:
  • Antoni Buil Guasch
 Secretari:
  • Joan Rius Climent
Vocals:
  • Jordi Suriol i Mateu
  • Francisco Javier Maria Arrojo
  • Jordi Font Ferret
  • Enric Ferrer i Rovira
  • Àngel Gómez Crespo

Comments