Pàgina d'inici

Anuncis recents

 • Data límit de recepció de documentació 10 de Març 2021
  La data límit per presentar la documentació al Moto Club Vilanova per demanar la bonificació de l'impost del CO2 és el 10 de març de 2021 (per l'impost corresponent a l'any 2020).

  Al menú de l'esquerra hi ha les instruccions per sol·licitar la bonificació de l'impost.

  No cal tramitar la bonificació dels vehicles històrics ja que aquest estan exempts.

  Per l'any 2020 moltes motos de cilindrades petites 250cc o menys i no molt antigues anys 70 endavant, NO val la pena presentar la Bonificació, per l'impost de l'any 2021 ja valdrà la pena fer-ho, ja us avisarem quan es pugui tramitar per l'any 2021.

  Per motos de cilindrada alta, pesades i antigues i tots els cotxes si que val la pena sol·licitar la bonificació per l'any 2020 (La bonificació dura 10 anys)

  ******************************************************************************************************


  El Moto Club Vilanova tramita als seus socis, sense cap cost per la tramitació, la bonificació de l'impost de CO2.

  En el menú de la pàgina web del moto club hi ha les instruccions a seguir per gaudir de la bonificació.

  Per part del moto club no es cobrarà cap despesa, però farà el mínim de passos indispensables per fer la tramitació, la càrrega de feina de realització de fotografies i emplenament de documents (en el cas de grans tenidors) recaurà en el soci.


  Transcric aquí la disposició 3 de la modificació de la Llei del Canvi Climàtic:

  “3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra

  3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:

  a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació

  b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir

  c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals

  3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat  emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir a obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:

  - Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.

  - Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.

  - Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.

  Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular”  

  És a dir, com podeu veure en la llei hi ha 3 responsables d’aquest certificats: el propietari, el club o associació que valida que el vehicle compleix, i  la FCVH  que valida i registre el certificat.
  Publicat a les 2 de març 2021, 12:35 per Moto Club Vilanova
S''estan mostrant les entrades 1 - 1 de 98. Mostra'n més »

Activitats Moto Club Vilanova - Moto GP - Fires i Ral·lis vehicles històrics

Calendari d'activitats del Moto Club ‎‎‎(vermell)‎‎‎ i altres events