Pàgina d'inici

Anuncis recents

 • Número Sorteig Nadal - Eleccions - Bonificacions a l'impost del CO2
  El número del sorteig de Nadal és el 46447, el podeu comprar a l'administració de loteria que hi a l'avinguda Francesc Macià 13 de Vilanova i la Geltrú.


  Eleccions de la Junta Moto Club Penya Motorista Vilanova
  De conformitat amb els estatuts d’aquest club, i complint l’acord pres per la junta directiva, el convoquem per a la propera elecció de la nova junta.
  Dia: Dilluns 7 de gener de 2021 Hora: 20:00 h.
  Lloc: Avinguda Francesc Macià 9, de Vilanova i la Geltrú.
  El termini màxim per presentar candidatures serà el dia 31 de desembre de 2020. Els grups de socis interessats en poder ser escollits com a nova junta cal que s’adrecin a Sr. Toni Buil Guasch, amb telèfon 649818608 o per correu electrònic motoclubvilanova@gmail.com, el qual farà les funcions de president de la junta electoral fins al dia 7 de gener de 2021.
  En cas de que sols es presenti una candidatura aquesta passarà automàticament a ser anomenada sense fer cap elecció.
  Els càrrec actualment estan caducats degut a les circumstàncies ultimes sofertes pel Covid-19, es imprescindible renovar la junta per que el Moto Club Vilanova estigui habilitat per poder certificar i fer accions davant l’administració.


  S’ha aprovat un Decret Llei amb mesures fiscals a l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles clàssics que poden gaudir d’una bonificació del 100%

  “3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra
  3.1. Té la consideració de vehicle clàssic aquell que compleix tots els requisits següents:
  a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació
  b) El seu tipus específic, definit en la corresponent legislació nacional o comunitària s’ha deixat de produir
  c) El seu estat de funcionament és correcte des d’un punt històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals
  3.2. Per a gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir aquest certificat, el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:
  - Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.
  - Fotografies actuals dels exteriors, interiors i del motor del vehicle.
  - Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1. signat pel responsable del club o associació al que pertany el propietari del vehicle que efectuï la corresponent inspecció ocular.
  Aquest certificat d’idoneïtat , que ha d’esser validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la seva presentació a l’administració tributaria té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s’ha de renovar pel nou titular.

  El Moto Club Vilanova ja està validat per la Federació Catalana de Vehicles històrics (FCVH) per poder realitzar el certificat d’idoneïtat.
  Per part de la FCVH tindrà un cost de 20 €, estem pendents de definir quin serà el cost per part del Moto Club Vilanova per realitzar el certificat i tota la feina de recollida i enviament de dades.

  TOTES LES ACTIVITATS DE L'ANY 2020 QUE ESTAVEN PENDENTS HAN ESTAT ANUL·LADES PER CAUSA DEL COVID-19
  Publicat a les 20 de des. 2020, 5:16 per Moto Club Vilanova
S''estan mostrant les entrades 1 - 1 de 96. Mostra'n més »

Activitats Moto Club Vilanova - Moto GP - Fires i Ral·lis vehicles històrics

Calendari d'activitats del Moto Club ‎‎‎(vermell)‎‎‎ i altres events