Inspirationsmaterial

Välkomna till detta digitala inspirationsmaterial som har tagits fram med anledning av de digitala workshopen som hålls på Mötesplats Skola 2011. Inspirationsmaterialet är uppdelat utifrån rubrikerna kommunicera, skapa, kunskapssöka och lära. Under var och en av rubrikerna kan du tal del av material och länkar till användbara digitala webbresurser. 

Vi hoppas att innehållet kan väcka inspiration för vidare arbete.


Malin Frykman och Kristoffer Hedram 
Pedagogiskt Centrum
GR Utbildning