ประกาศ..ด่วน!!!
ครูปราโมทย์ สัจจา 29 กุมภาพันธ์ 2559
ให้นักเรียนม.5 ห้อง1ถึงห้อง8 ดาวโหลดเอกสารเรื่องทดสอบหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ไม่ต้องทำส่งข่าวครูปราโมทย์

  • รักษ์ใจ ใส่บาตร วันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดให้มีการใส่บาตรในช่วงเช้าในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมาถึงในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 คือว ...
    ส่ง 13 ก.พ. 2556 21:19 โดย ครูปราโมทย์ สัจจา
  • Social Network GE (Global Education) 13-17 มิถุนายน 2554 สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการอบรมเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
    ส่ง 16 มิ.ย. 2554 21:08 โดย ครูปราโมทย์ สัจจา
  • TWCE-2010 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2553 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดย พณฯชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป ...
    ส่ง 16 มิ.ย. 2554 20:37 โดย ครูปราโมทย์ สัจจา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวโหลดเอกสาร

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสาร


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget