Revíry‎ > ‎

Jarčie č.1Číslo revíru:                    2-0810-1-1


Popis:Jarčie (potok Jác), od ústia do Váhu, po dialničný most pri obci Pata.
 Lov povolený po celý rok, s dodržaním druhového hájenia.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Šoporňa
Okres:Galanta
Miera:kapor min. 45cm - max. 7Ocm, amur 65 cm, lieň 35 cm
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne, zväzové a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vodyComments