Kapor - Vladimír Mikéci (foto a úprava MK)

Ryby boli pustené späť do revíru.Comments