AKTUALITY‎ > ‎

Sumčiarske preteky 2019

uverejnené 24. 2. 2019, 7:20 používateľom Miloš Korec   [ aktualizované 12. 3. 2019, 4:52 používateľom Marek Choma ]

Priatelia, MO SRZ Šoporňa vás pozýva na nultý ročník sumčiarskych tímových pretekov v Šoporni (GA), ktoré sa uskutočnia 25.-28.7.2019 na lokalite Pasienok.
Mŕtve rameno Pasienok má rozlohu 17 ha, je typické leknovými poliami, ponorenými stromami a zatopenými lesmi, čo zvyšuje atraktivitu tejto lokality.
Osádka je tvorená prevažne kaprom a pleskáčom, z dravých rýb dominuje tejto vode sumec v rôznych váhových kategóriách

MIESTO KONANIA:
Šoporňa (GA) lokalita Pasienok č. r. 1860
DÁTUM KONANIA:
25. - 28. 7. 2019
ŠTARTOVNÉ:
120€/tím (2 členovia + pomocník)
Maximálny počet tímov 20
Každý súťažný tím sa prihlási prostredníctvom e - mailu (pretekysumec1@gmail.com) alebo sms - správy 0905 502 000
E - mail, resp. správa musí obsahovať meno tímu a kontaktné údaje (mená a priezviská členov tímu + telefónne číslo). Tím je oficiálne zapísaný na štartovaciu listinu až po uhradení štartovného. Štartovné je treba uhradiť až po prihlásení tímu prostredníctvom e - mailu alebo sms. Po doručení vašej správy vám bude pridelené registračné číslo, slúžiace aj ako variabilný symbol platby. Štartovné uhradte bankovým prevodom, vložením na bankový účet alebo zloženku .IBAN:SK85 7500 0000 0040 0706 4830. najneskôr do 31.5.2019. Po tomto dátume je štartovné nevratné.

Súťažiť sa bude o tieto ceny:
1.miesto: 600€ + poháre
2.miesto: 400€ + poháre
3.miesto: 200€ + poháre
Najväčší sumec: pohár.............

PROPOZÍCIE PRETEKOV:
Zraz pretekárov 25.7.2019 o 15.00 hod Lodenica Šoporňa

Losovanie 15.30 hod
Začiatok pretekov 25.7.2019 o 18.00 hod
Koniec pretekov 28.7.2019 o 9.00 hod
Vyhodnotenie pretekov o 10.30 hod

BODOVANIE:
1.- 2. -3. miesto súčet hmotností všetkých ulovených sumcov + cena za najťažšieho uloveného sumca

LOSOVANIE:
1. losovanie - každý tím so svojim poradovým číslom si vylosuje číslo, ktoré bude udávať poradie v akom bude losovať lovné miesto
2. losovanie - losovanie o lovné miesto
Tím, ktorí si nechce ponechať vylosované miesto,vráti toto číslo do zlosovacieho zariadenia a žrebuje druhý krát. Miesto vylosované v druhom žrebovaní si tím MUSÍ ponechať.

Každý tím loví na 4 udice ( 2 udice/rybár )
Loví sa, pokiaľ nieje v propozíciách uvedené inak, podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 381/2018.
Povolené spôsoby lovu počas pretekov:
-podvodný plavák
-činka
-trhačka
-na ťažko
-na plávanú
Možnosť priniesť si vlastné nástražné rybky, avšak lov nástražných rybiek je povolený aj počas pretekov, ale stále platí podmienka 4 udice na tím.
Zavážanie nástrah a návnad povolené, elektromotory a spalovacie motory sú zakázané.
Záchranná vesta pre každú osobu na člne je povinná.
V jednom tíme je povolený maximálne jeden čln.
Počas nočných hodín je prísne zakázané používať na člne iné, ako ČERVENÉ svetlo. Bezdôvodné člnkovanie, hlučné správanie, zakladanie ohňa a nadmerné požívanie alkoholu bude ihneď sankcionované vylúčením z pretekov bez možnosti vrátenia štartovného.
Sumec musí byť zdolaný do času ukončenia preteku.
Sonarovanie je povolené pred začatím preteku, t.j. do 18.00 hod.
Váženie bude prebiehať podľa potreby. Právoplatnosť váženia potvrdí rozhodca, člen tímu a člen susediaceho tímu svojim podpisom.
Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50€, v prípade opodstatenosti protestu bude záloha vrátená.

Pretekov sa môže zúčastniť člen SRZ, ktorý dovŕšil 18 rokov.
Každý súťažiaci loví na vlastné riziko, čo potvrdí podpísaním propozícií pri losovaní lovného miesta.

Bližšie info na t.č.: 0905 502 000Comments