AKTUALITY‎ > ‎

Škodná v revíry Melečka 1

Dňa 7.5.2017 bolo nahlásené predsedovi MO, že na revíry Melečka 1 chytá ryby neznámy chlap. Ten to nahlásil členom RS, ktorí robili kontrolu revírov, aby skontrolovali, či udanie je pravdivé. Hliadka RS pod "Zválaným brehom" pristihla pytliaka, ktorý lovil bez povolenia ryby. Obmedzila ho na osobnej slobode a odovzdala ho privolanej policajtnej hliadke. Policajti prípad doriešili a odovzdali pytliaka na SUPER RÝCHLE súdne konanie. Pytliakom bol bývalý občan Šoporne, ktorý sa tu ale dlhodobo zdržiaval na prechodnom pobyte.


Comments