AKTUALITY‎ > ‎

Mimoriadne oznámenie

uverejnené 7. 10. 2019, 12:04 používateľom Miloš Korec

Výbor Mo SRZ v Šoporni podľa stanov SRZ §14, odsek 2, na základe rozhodnutia rady SRZ zvoláva na dňa 24.10.2019  o 18:00 hod. mimoriadnu členskú schôdzu Mo SRZ, kvôli voľbe delegátov na mimoriadny snem SRZ.Schôdza sa bude konať v kinosále KD v Šoporni s týmto programom:

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

3.    Informácia o situácii v SRZ

4.    Vykonanie voľby delegátov + náhradníka na mimoriadny snem SRZ

5.    Návrh na uznesenie

6.    Záver

 

Členovia, ktorí majú záujem o delegovanie na snem sa musia prihlásiť písomne na rybárskom dome v Šoporni. 

Comments