AKTUALITY‎ > ‎

CENNÍK povolení na rybolov na rok 2019

Ceny povolení na rybolov na rok 2019  MO-SRZ Šoporňa

 

 

Udržanie členstva :                            Členská známka                                 41 €

                                                           ----------------------------------------------------

                                                           Spolu                                             41 €

 

 

Členovia od 18 rokov :                       Členská známka                                 41 €

Miestna povolenka                            Povolenie na rybolov miestne              46 €

                                                           -------------------------------------------------------

                                                           Spolu                                              87 €

 

 

Členovia od 18 rokov :                         Členská známka                                   41 €

Zväzová povolenka                             Povolenie na rybolov miestne                46 €

Povolenie na rybolov zväzové               40

----------------------------------------------------

                                                            Spolu                                               127 €

 

 

Mládež od 15 do 17 rokov :                Členská známka                                      17 €

Miestna povolenka                             Povolenie na rybolov miestne                  46 €

                                                           ----------------------------------------------------

                                                           Spolu                                                  63 €

 

 

Mládež od 15 do 17 rokov :                  Členská známka                                   17 €

Zväzová povolenka                               Povolenie na rybolov miestne              46 €

                                                           Povolenie na rybolov  zväzové             40 €

----------------------------------------------------                                              Spolu                                                        103 €

 

Členovia nad 70 rokov:               

Miestna povolenka                               Členská známka                                    41 €                                                             Povolenie na rybolov miestne                 33 €

                                                           ---------------------------------------------------

                                                           Spolu                                                   74 €

 

Členovia nad 70 rokov:               

Zväzová povolenka                              Členská známka                                  41 €  

                                                           Povolenie na rybolov miestne             33 €

                                                           Povolenie na rybolov  zväzové            40 €

                                                          ----------------------------------------------------

                                                           Spolu                                               114 €

 

 

Dolnú hranicu veku musí záujemca o povolenie dovŕšiť do 31.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Deti od 6 do 14 rokov :                                            

Miestna povolenka                               Povolenie na rybolov miestne                          14 €     

                                                           -----------------------------------------------------------

                                                             Spolu                                                           14€

 

 

Deti od 6 do 14 rokov :                       

Zväzová povolenka                                 Povolenie na rybolov miestne               14 €

                                                                Povolenie na rybolov zväzové            10 €

                                                            ----------------------------------------------------

                                                            Spolu                                                   24 €

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

Zápisné pre nového člena od 6 do 14 rokov                                                     5 €

Zápisné pre nového člena od 15 do 17 rokov                                                  50 €

Zápisné pre nového člena od 18 rokov                                                         100 €

Neodpracovaná brigáda –platiť spolu s povolenkou                                         33 €

 

 

MO SRZ ŠOPORŇA číslo účtu: 4007064830/7500 ČSOB

IBAN:SK85 7500 0000 0040 0706 4830

 

 poštovou poukážkou typu R. /šeky na pošte /

 

UPOZORNENIE !!!

 

Rôzne druhy povoleniek na rybolov na jednom doklade o zaplatení je zakázané!

 

 

Ročný rybársky lístok  treba platiť na obecnom úrade v Šoporni

 

Comments