4. Hospodárenie


Po vytvorení MO bolo potrebné vykonať veľa práce pre zabezpečenie činnosti organizácie. Do výboru sa podarilo dosadiť ľudí, ktorí sa s chuťou pustili do riešenia problémov, ktoré sa objavili po vzniku organizácie, alebo ktoré pretrvávali už dlhší čas. Predovšetkým bolo potrebné dokončiť práce na rybárskom dome, aby tento začal slúžiť pre potreby organizácie. Jednalo sa predovšetkým o zabezpečenie administratívnej činnosti a činnosti knúžku mladých rybárov. V neskoršom období sme priestory záhrady využili na vybudovanie odchovných bazénov. 
Každoročne sa pre potreby zarybnenia dochová cca  6000-7000 ks kapríka rôčika.
 Ak hodnota rybárskeho domu v roku l990 bola niečo cez 100 000 Sk (3 320 €) komplexnou rekonštrukciou niekoľko rybárskeho domu. Rybársky dom tvori dôstojný stánok šopomianskych rybárov, ktorý však spotreboval veľa finančných prostriedkov. Ďalej sa nám podarilo organiúciu zabezpečiť i materiálne. Zakúpili sme čln, motor na čln, motorovú pílu. Krovinorez a iné drobné náradia, ktoré slúžia pre potrebu pri úpravách rybárskych revírov. 

Napriek týmto nákladom sa výbor každoročne snaží zarybnovať revíry MO čo najväčším množstvom rýb. Každoročne sa podstatná časť finančných prostriedkov vybraných od členskej základne dostáva do vôd vo forme zarybnenia čo sa prejavuje i na úlovkoch, ktoré naši rybári každoročne ulovia.