Manastir Bršljanac 
Bršljanac monastery 

Manastir Bršljanac i pripadajuća crkva Sv. Nikole su sagrađeni oko 1740. godine. 1779. manastir i crkva su napušteni. 1841. crkva Sv. Nikole je srušena. Građevni materijal je raznesen ili korišten za gradnju crkve u selu Bršljanica tako da više ne postoje tragovi manastira ni crkve. Na mjestu manastira izgrađena je mala kapelica Do kapelice vode označeni pješački planinarski putovi od Humke i Podgarića.

Manastir Bršljanac(Bršljanac monastery) and church of Saint Nikola were built in 1740. In 1779 monastery and church had been abandoned. In 1841 church of Saint Nikola was ruined. All builiding materials were used for building new church in village Bršljanica. On the spot where monastery and church of Saint Nikola were, new chapel was built. You can come there by marked hiking trail from Humka and Podgarić.