Kutinec grad  

       

Kutinec grad je kasnosrednjovjekovni lokalitet u blizini Krajiške Kutinice neposredno uz VilenjakSastojao se od dva međusobno povezana kompleksa – dva uzvišenja okružena jarcima i bedemima. Istraživanja (1966 i 1996) su dala nešto tipično srednjovjekovnog arheološkog materijala (keramika i željezni predmeti), a postoje indicije da se tu nalazila staklarska pećDo Kutinec grada se može doći od Vilenjaka. Zemljani put se odvaja od ceste prema Vilenjaku neposredno prije Vilenjaka. Uzvisine se nalaze uz zemljani put koji vodi do markiranog planinarskog puta Vis - Humka.


Kutinec grad belongs to Late Middle Ages and it is situated near village Krajiška Kutinica near village Vilenjak. Kutinec had two complexes (two exaltations) surrounded by walls and ditches. 1966 and 1996 researches founded Middle Ages materials(ceramics and iron objects) and there is assumption that there was oven which produced glass. You can come there from theVilenjak that is on the end of village Kutinica. Dirt road is separated from the road to Vilenjak, right before Vilenjak. Hills are by dirt road, which leads to the marked trail Vis-Humka.