Košuta grad

 Visina: 270 m 
Height: 270 m 

Iako se prvi puta spominje 1334.g. (Cosucsak) oblik zemljanih utvrda, format opeke te način izvedbe lica zida na romanički način, a i činjenica da je već početkom 14. st. pod burgom postojalo već razvijeno podgrađe sa župnom crkvom, govore o njegovom vjerojatnom nastanku još u 13. st. U to vrijeme je čitav moslavački posjed bio u vlasništvu porodice Makarijevića. Kasnije su vlasnici bili Čupori Moslavački, zatim Bakaczi de Erdody. U drugoj polovici 16. stoljeća pao je u ruke Turaka. Nakon toga je prepušten propadanju i nije više nikad obnavljan.
<Sačuvan je samo jedan veći komad zida, no prema tragovima na terenu može se približno rekonstruirati njegov tlocrt ovalnog oblika (promjera oko 23 m), okružen dubokom grabom i nasipom. Počela su arheološka iskapanja na lokalitetu pa se sada mogu vidjeti ostaci kamenih zidova. Na jednom je kraju postojalo podgrađe, također okruženo grabama, preko kojeg se pokretnim mostom prilazilo burgu. Sačuvani zidni fragment zidan je kamenom no po lokalitetu je rasuto i dosta opeka. U blizini se nalaze ostaci Franjevačkog samostana u Podgradskom jarku.

Even though "Košuta grad" is mentioned in 1334. for the first time(Cosucsak), it is probably built in 13th century according to its shape of Romanic walls, bricks and shape under the land. The fact is that in 13 th century there was very developed suburb with church. The owners at that time were Makarijević family, Čupors of Moslavina and Bakaczi de Erdody, later. Turks conquered an destroyed Košuta grad in 16th Century. After Turks it had never been repaired. There is only one piece of Wall left. Walls had oval shape 23m of diameter long and it is surrounded by pit and dam. On one side there was suburb surrounded by pits. There was also a drawbridge by which they went to burg. The wall consists of rocks, but there are bricks too when you walk around across location. In the neighborhood you can find Franciscan monastery which is located in Podgradska ditch.


Ostaci starog grada Košutagrada nalaze se na uzvisini (oko 270 m n.v.) nedaleko od izvora potoka Podgradska. Do Košutagrada se može doći planinarskim stazama od Moslavačke Slatine, Pleterca ili Franjevačkog samostana. Najkraći prilaz je od makadamske ceste koja dolazi od početka sela Mustafina Klada. Markacije za Košutagrad poćinju kod Franjevačkog samostana ( oko 3 km od asfaltne ceste) i vode do ostataka Košuta grada.

The remains of Košuta grad are located at 270 m high by the springhead of Podgradska creek. The shortest trail starts from Gornja Jelenska by macadam road(4 km from the asphalt road). Mountain trails start from Moslavačka Slatina or Pleterac towards Košuta grad. The shortest approach is from the macadam road that comes from the beginning of the village of "Mustafina Klada". Markings to Košutagrad begins at the Franciscan Monastery (about 3 km from the asphalt road) and go to the ruins of "Košuta grad".