Bela Crkva
Bela Crkva

Pavlinski samostan je osnovan u drugoj polovici 13. stoljeća, prvi put se spominje u pisanoj ispravi 1295. g.
Prema nekim izvorima tada je izgrađena samostanska kuća i crkva. Tokom slijedeća dva stoljeća pavlini stječu brojne posjede, te grade novu crkvu i samostanske objekte zaštićene zidom i kulama.
 Središnje mjesto je zauzimala crkva posvećena blaženoj Djevici Mariji.
Arhiv Hrvatske ima u svom posjedu građu pavlinskih samostana iz Hrvatske koja se sastoji od 1397 srednjovjekovna dokumenta, a od toga najviše, 544 je iz ovog samostana. Ti dokumenti otkrivaju dragocjene podatke o povijesti Moslavine. Pavlini su imali širok dijapazon djelatnosti, obogaćujući krajeve u kojima su boravili gospodarskim inovacijama.

Bela Crkva was Pauline monastery, built in second part of 13th century.
It was mentioned in 1295. in written document for the first time. According to some sources monastery's house and church were built in 1295. During next two centuries paulines acquired many properties and new church and objects of monastery were built which were protected by walls and towers. Main church was the one dedicated to The blessed Virgin Mary. Croatian Archive has 1397 medieval documents of pauline monasteries and 544 are from this pauline monastery. These valuable documents reveal Moslavina history. Paulines had many crafts and innovations which were spread to areas of Moslavina. 
Na vrhuncu svoje moći samostan doživljava svoj kraj. Zbog stalnih upada Turaka u ove krajeve pavlini su napustili samostan i otišli u Lepoglavu . Sa sobom su odnijeli svoju arhivu i dragocjenosti. U drugoj polovici 16. stoljeća pao je u ruke Turaka. Nakon toga je prepušten propadanju i nije više nikad obnavljan.Nalazi se na povišenom platou sa sve četiri strane okružen potokom i opkopom. Nizvodno uz potok na planinarskom putu prema jezeru Mikleuška nalaze se ostaci ribnjaka. Ostaci pavlinskog samostana blažene Djevice Marije – Bela Crkva nalaze se uz potok Crkveni jarak. Tijekom vremena porušeni su svi samostanski objekti. Trenutno se vrše iskapanja i konzerviranja na lokalitetu. Do Bele Crkve se može doći planinarskim stazama od Humke, Visa i od jezera Mikleuška. 
Turks came to Bela Crkva in 16th century and ruined monastery, and Paulines escaped into Lepoglava and took their archives and valuables. The ruins are situated on elevated plateau and it is surrounded by creek and moat. Down by the creek to Mikleuška hiking trail, there are fish-pond remains. Monastery had never been renewed. You can go here from Humka,Vis and Mikleuška lake by hiking trails.