Welcome to the English Speaking World

Домашня сторінка завідувача кафедри 
фонетики і практики англійської  мови КНЛУ, 
кандидата філологічних наук, доцента  Морякіної І.А.
Always set your targetd high

Always set your targets high!