פרופ' ר' מיכאל שורץ ז"ל,
ט"ו בכסלו תר"ץ - י"ז בכסלו תשע"ב

לאחר הסתלקותו של אישי, אבי וסבנו היקר, שמענו מפי רבים וטובים סיפורים שונים על מעשיו וזיכרונות מאישיותו. 
מן הסתם, רבים גם הזיכרונות שלא זכינו לשמוע. 
מאוד נודה ונעריך אם תשקיעו מעט מזמנכם לכתוב משהו מן הזכרונות ולשלוח לכתובת הבאה: