Välkommen till svenska Morbus Gaucher-föreningen


Morbus Gaucher eller Gauchers sjukdom beskrevs första gången 1882 av en fransk läkare som hette Phillipe Gaucher som fått ge namn åt sjukdomen.
Morbus Gaucher-föreningen bildades hösten 1975 av föräldrar till barn med sjukdomen i Norrbotten och Västerbotten. Föreningen är världens första och äldsta Gaucher-förening och har fått efterföljare i hela världen. Föreningen är öppen för alla med intresse att stödja föreningens verksamhet.

Föreningens mål är att:
· främja och tillvarata de Gaucher-drabbades intressen beträffande behandling, vård,   rehabilitering och social trygghet
· sprida upplysning om sjukdomen
· främja forskning
· skapa förståelse för de Gaucher-drabbades problem

Föreningen arbetar på olika sätt för att nå dessa mål. Huvudaktiviteter är bevakning av forsknings- och behandlingsresultat samt informationsspridning. Föreningen har idag (2012) över 100 medlemmar från 68 medlemsfamiljer.

Vill du stödja föreningen kan du enkelt bli medlem. Kontakta föreningens ordförande
Lars Magnusson, Akvilejagången 29, 507 52 BORÅS, telefon: 070-5158433 eller mail
lars.em.magnusson@tele2.se

Subpages (1): Nyheter