VSP - Izredni študij 2008/09

Moralna teologija


As. dr. Tadej Strehovec OFM
 

Predavanja:

22.11.2008 - Uvod v Moralno teologijo

28.11.2008 - Status nerojenega človeka in splav

5.12.2008 - Evtanazija

12.12.2008 - Pomen spolnosti, predzakonska in izvenzakonska spolnost

12.12.2008 - Umetno uravnavanje rojstev in katoliška teologija

 

Pogoji za pristop h kolikovij oz. izpitu:

1. opravljena temporalna naloga

2. prebrati knjigo Peter Schallenberg. 2005. Moralna teologija. Ljubljana: Družina.

3. po e-pošti tadej.strehovec@gmail.com kontaktirati dr. Strehovca za termin kolokvija.

Navodila za temporalno nalogo:

Prebrati: Lucas Lucas, Bioetika za vse. Družina, Ljubljana 2005 in Encikliko papeža Pavla VI. Humanae Vitae. Na treh straneh napisati povzetek, v katerem je predstavitev stališča Cerkve do kontracepcije. Temporalno nalogo pošljete samo v elektronski obliki na naslov: tadej.strehovec@gmail.com

Literatura

Spletne strani