Visokošolski študij 2008/09

Predavanja iz predmeta Moralna teologija

Seminarska naloga

Kolokvij VSP v LJ:

Naslednji rok bo v četrtek 10.9.2009 ob 10h v kabinetu št.212 (TEOF LJ).

Kolokvij VSP v MB:

Naslednji rok bo v

sredo 23.9.2009 ob 10h v kabinetu št.212 (TEOF LJ).

 

Vsebina predavanj 2008/09

Skripta:

Dr. Štefan Steiner: Uvod v moralno teologijo

Dr. Roman Globokar: Osnovna moralna teologija

Dr. Ivan Štuhec: Osnovna moralna teologija - zapiski

Temporalna naloga 

 

Rezultati kolokvija (8.6.2009 in 10.6.2009) in zaključena ocena, v primeru izpolnjenih vseh pogojev, so dostopni v 20090610TEOFOceneVSSSPLET.doc 

 

Pogoji za pristop k izpitu pri prof. I. Štuhecu:

Študent/ka ki ima vse pogoje za pristop k izpitu (dve temporalni nalogi; seminarska naloga in vsi trije pozitivni kolokviji) se prijavi na redni rok pri prof. Štuhecu. Na izpitu mu/ji bo vpisal inskripcijo, frekvenco in povprečno oceno kolokvijev. Preden se študent/ka prijavi na izpit pri prof. I. Štuhecu naj po 5.6.2009 na tej spletni strani preveri, ali ima vse pogoje za pristop k izpitu.

 _____

 Rezultati kolokvija (4.6.2009) in zaključena ocena, v primeru izpolnjenih vseh pogojev, so dostopni v datoteki  20090608VSS.doc.

 

 

_____