Dvopredmetni študij 2008/09

Predavanja iz predmeta Moralna teologija

Kolokvij v LJ: 

 

Naslednji rok bo v četrtek 10.9.2009 ob 10h v kabinetu št.212 (TEOF LJ).

 • Pogoji za pristop k izpitu pri prof. I. Štuhecu:

  Študent/ka ki ima vse pogoje za pristop k izpitu (dve temporalni nalogi; seminarska naloga in vsi trije pozitivni kolokviji) se prijavi na redni rok pri prof. Štuhecu. Na izpitu mu/ji bo vpisal inskripcijo, frekvenco in povprečno oceno kolokvijev. Preden se študent/ka prijavi na izpit pri prof. I. Štuhecu naj po 5.6.2009 na tej spletni strani preveri, ali ima vse pogoje za pristop k izpitu.

 •  

  Rezultati kolokvijev/izpita (januar in junij 2009)

 • (izpite bo skupaj z inskripcijo in frekvenco vpisal prof. I. Štuhec na svojem rednem roku) Stanje: 10.6.2009

  Štev.

  Izpit

  MT

  50030119

  7

  50040009

  10

  50040029

  10

  50040072

  10

  50040121

  9

  50040124

  8

  50045063

  10

  50050105

  10

  50050109

  9

  50050118

  8

  50050123

  8

  50050131

  10

  50050175

  7

  50050223

  7

  50050235

  7

  50050239

  8

  50050243

  8

  50200138

  9

  50211174

  10