1รูปภาพหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

หลวงพ่อทูล  ขิปฺปปญฺโญ

หลวงพ่อทูล  ขิปฺปปญฺโญสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าอรัญญวิเวก(ป่าลัน)แห่งนี้  เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่เตือนสติ เป็นขวัญกำลังใจ
แก่บรรดาลูกศิษย์ ให้เร่งความเพียรในการปฏิบัติภาวนา  หลวงพ่อจึงสร้างแท่นลงตรงที่หลวงพ่อนั่งสำเร็จธรรมตรงนั้น เรียกกันว่า"พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล"
โดยหลวงพ่อได้ปลูกต้นกระพังโหม(ตดหมูตดหมา) เพราะหลวงพ่อได้อุบายธรรมจากต้นกระพังโหม พิจารณาแล้วน้อมนำเข้ามาในตน ทำให้เกิดการบรรลุธรรม
ในขั้นสูงสุด (อ่านได้ในประวัติหลวงพ่อทูล  ขิปฺปปญฺโญ)

จึงนำภาพที่เกี่ยวกับหลวงพ่อมาลงไว้ เพื่อให้ท่านที่เคารพหลวงพ่อ ได้ระลึกถึงและเร่งความเพีบรตามกำลังของตนเอง

           


   
หลวงพ่อทูล แกะสลักไม้ตะเคียนทอง ที่อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  เป็นชุด ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน
เมื่อเสร็จแล้ว  ก็นำไปประดิษฐานที่วัดป่าบ้านค้อ  ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

  
  
                                            ปางประสูติ
ทั้งหมด เป็นไม้ตะเคียนทองที่แกะสลักทั้งสิ้น  ทาสีแล้ว บางคนนึกว่าเป็นปูนปั้น

                                              ปางตรัสรู้

                                            ปางปฐมเทศนา

                                                ปางปรินิพพาน

วันเก็บอัฐิธาตุของหลวงพ่อทูล  ผลปรากฏว่า อัฐิธาตุของหลวงพ่อ

ได้กลายเป็นพระธาตุแล้ว

Comments