מדריכים וטפסים

 

הורד מדריכי תצפיות לירח החדש וטופסי דיווח

דף הבית

This page in English 

 

בחר את העיצוב תחת לכותרת

 

מסמכים בעברית

 

בקשת הצטרפות לאגודה הישראלית לצפייה בירח החדש

להצטרף, שמור את הטופס (מסמך txt), מלא אותו ומחזיר בדואר, דוא"ל או פקס

 


מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ה

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ו

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ז

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

טופס דיווח לתצפית בירח החדש

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ז

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF)  Word2000-3 (DOC)

 

טופס דיווח לתצפית בירח הישן (למי שמעוניין בתצפיות בסוף החודש)

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

 

מסמכים באנגלית

 

בקשת הצטרפות לאגודה הישראלית לצפייה בירח החדש

להצטרף, שמור את הטופס (מסמך txt), מלא אותו ומחזיר בדואר, דוא"ל או פקס

 

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ב

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)


מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ה

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ו

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

מדריך לתצפיות בירח בה'תשע"ז

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)


טופס דיווח לתצפית בירח החדש

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

 

טופס דיווח לתצפית בירח הישן (למי שמעוניין בתצפיות בסוף החודש)

עיצוב: Adobe Acrobat 7 (PDF) Word2000-3 (DOC)

 

Updated June 8th 2015 © Roy Hoffman 2002-15

Comments