29.เครื่องขุดหลุมปลูกต้นไม้ + ปลาไหลไฟฟ้า

dhammoorg......dhammo.org

อัปโหลดโดย TheBenjawun เมื่อ 29 มิ.ย. 2010   เครื่องขุดหลุม โดย ดำรงค์การช่าง 081-845-3763 

Home made two man post hole borer  POST HOLE BORER NZ STYLES
Home made 95cc post hole borer using Husky 395 power head and AS two man borer gearbox .
This is a letf hand rotating borer . ( 11 inch )
Note there is a hard layer in these holes and you can see the borer go down when it breaks through it . 
เครื่อง รถ ขุดหลุมปลูกต้นไม้: อัปโหลดโดย somartBBBB เมื่อ 4 ส.ค. 2009

sanghathannews.net.....sanghathannewsnet

 คลิป ปลาไหลไฟฟ้า ปะทะ จระเข้   อัปโหลดโดย 8besideyou เมื่อ 3 ม.ค. 2011  
 
 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 17, 2012, 4:16 AM
ċ
youtube1.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 17, 2012, 4:27 AM
ċ
youtube2.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 17, 2012, 4:47 AM
ċ
youtube3.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 18, 2012, 11:49 PM