อัปโหลดโดย เมื่อ 30 พ.ค. 2011  รายการ เกษตรทำเงิน :: เพาะพันธ์เห็ดฟาร์มช่างแดง 1/2,
K-STATION TV สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม K-Station สถานีเกษตรรู้เพื่อรวย, http://www.kstation.tv 
 
อัปโหลดโดย เมื่อ 30 พ.ค. 2011 รายการ เกษตรทำเงิน :: เพาะพันธ์เห็ดฟาร์มช่างแดง 2/2,
K-STATION TV สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม K-Station สถานีเกษตรรู้เพื่อรวย, http://www.kstation.tv   TV
 
ฟาร์มเห็ดช่างแดง : อัปโหลดโดย beassing เมื่อ 24 พ.ย. 2011 TV