วัดสังฆทาน นนทบุร๊ : Wat Sanghathan International Meditation Center
 
 
 
 
  
 
 
สถานที่ปฎิบัติธรรมป่ามูลบน

ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นคราชสีมา 30250
 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 16, 2012, 7:08 PM
ċ
youtube1.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Apr 16, 2012, 7:31 PM