ติดต่อแผนก

อาคารชิน โสภณพนิช


เส้นทางการเดินทาง
แผนผัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา สำนักพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1341  1342 สายตรง 0-2312-6429   โทรสาร 0-2312-6408