Stationsstraat

Stationsstraat 2
Hoekpand - dokterspraktijk
Gemeentelijk monument 
Ontwerp: Albert Breunissen Troost
 

Statig hoekpand in 1882 gebouwd in vernieuwingsstijl naar een ontwerp van de architect A. Breunissen Troost. Het betreft hier een markante situering op de hoek Westersingel - Stationsstraat. Dit pand vormt architectonisch gezien een zeer goede entree tot de Stationsstraat. Het oorspronkelijk architectonisch karakter, de situering en de relatie met de stedelijke ruimte onderschrijven het belang.
 
 
Stationsstraat 3
Gemeentelijk monument
Ontwerp:
 Albert Breunissen Troost 


Statig woonhuis, gebouwd in 1892 naar een ontwerp van architect Albert Breunissen Troost in eclectische stijl. Het ontwerp is zeer sterk beïnvloed door de Engelse neo-gotische Tudorstyle. Het oorspronkelijk architectonisch karakter en de markante situering maken dit pand zeer coulissen bebouwing

 
 
Stationsstraat 5
Nieuw Frittemahof - kantoorruimte
Gemeentelijk monument
Ontwerp: A. Baart sr. en Albert Breunissen Troost 

Complex bestaande uit het voormalig bejaardentehuis Nieuw Frittemahof en een woonhuis. 
Het voormalige bejaardentehuis is gebouwd in 1925 naar een ontwerp van de architect A. Baart sr, dat sterk beïnvloed is door het nieuwe bouwen.
  Het voormalige woonhuis is gebouwd in 1893 naar een ontwerp van de architect Albert Breunissen Troost, met neo-classicistische stijlinvloeden.Stationsstraat 9 en 11

Herenhuizen 
Rijksmonument
Ontwerp: Arjen Goodijk

De panden Stationsstraat 9-11 staan op de lijst van rijksmonumenten in de gemeente Sneek. Hieronder leest u waarom. De panden maken deel uit van een Amsterdamse school wandelroute door Sneek. Het dubbele woonhuis is omstreeks 1920 gebouwd in de stijl van het Expressionisme naar een ontwerp van Arjan Goodijk. Het woonhuis is gelegen aan de noordzijde van de Stationsstraat, een deftige straat die de stad verbindt met het station en die sinds de aanleg van de spoorlijn in 1883 tot ontwikkeling is gekomen.  Het pand met een groot volume is nagenoeg volledig symmetrisch.

 

Omschrijving 
Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen onder een schilddak, gedekt met een grijze verbeterde Hollandse pan, waaronder een forse bakgoot met overstek en decoratieve rand van metselwerk. Het pand is een groot rechthoekig blok met erkers op de hoeken aan de voorzijde en in de zijgevel. De hoeken van het pand zijn ingesneden. De voorgevel: de entrees tot de woningen liggen centraal naast elkaar in portieken met hardstenen stoepen; boven de portieken bovenlichten, omlijst door een uitspringend driehoekig metselwerkvlak dat aan de bovenzijde met gedecoreerd lood is afgewerkt; boven elke portiek een venster met afgeschuinde hoeken; in het dakvlak een dubbele houten dakkapel. Links en rechts van de entrees op de begane grond en op de verdieping, een pui met drie vensters en bovenlichten; daarnaast in de hoekerker op de begane grond en op de verdieping, een pui met twee vensters met bovenlichten.

 

Waardering 
Het dubbele woonhuis aan de Stationsstraat, ontworpen door architect Goodijk, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: 
- voor het oeuvre van de architect; 
- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; 
- vanwege de bijzondere glas-in-loodvensters; 
- voor het aanzien van de omgeving; 
- vanwege de architectonische gaafheid van ex- en interieur.

 


Stationsstraat 14 en 16

Dubbel woonhuis
Gemeentelijk monument
Ontwerp: Geert Stapenséa 

Dubbel woonhuis gebouwd in 1909 naar een ontwerp van de architect Geert Stapenséa in Engelse landhuisstijl (cottage style). Het is een zeer fraai gedetailleerd gebouw dat nog grotendeels in oorspronkelijke staat verkeert. Gezien de bijzondere uitstraling en de unieke vormgeving is dit pand van groot belang in het straatbeeld. 


Stationsstraat 22

Gemeentelijk monument
Ontwerp: L.W.A. de Blinde

Het pand is in 1911 gebouwd naar ontwerp van L.W.A. de Blinde. Het is een typisch voorbeeld van overgangsarchitectuur, met invloeden vanuit de chaletstijl, de jugendstil en het rationalisme. Het rijk gedecoreerde interieur is nog grotendeels in originele staat.

 

 

 
Stationsstraat 24 en 26
Herenhuizen 
Rijksmonument
 

Het dubbele woonhuis Stationsstraat 24-26 staat op de lijst van Rijksmonumenten en is gebouwd in 1908 naar een ontwerp met 'Um 1800'-elementen van G. Stapenséa in opdracht van de Hanso Boelens Fundatie, een liefdadigheidsstichting die op deze wijze zijn geld belegde. Het pand gelegen aan de zuidzijde van de Stationsstraat, de deftige straat die met de aanleg van de spoorlijn in 1883 geleidelijk tot ontwikkeling is gekomen, is een van Stapenséa's meest fraaie woonhuizen. Het interieur van nr. 26 is in 1938 verbouwd door de Haagse interieurarchitect Pander, verder zijn de woonhuizen met een groot volume redelijk oorspronkelijk. Tegen de zijgevel van nr. 24 is op de begane grond een praktijkgedeelte aangebouwd dat niet geïntegreerd is met de bestaande structuur. Dit valt vanwege te geringe ouderdom buiten de bescherming van rijkswege.

 

Omschrijving 
Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen met enkele hardstenen elementen onder een samengesteld leien dak; forse bakgoot op klossen. De Stationsstraatgevel: langgerekte gevel met centraal bij iedere woning een Vlaamse tuitgevel; in de top een ronde sparing met daaronder twee twaalf-ruits vensters; centraal onder de gevelopstand een gevelsteen met bij nr. 24 en nr. 26 resp. 'HBF' en '1908'. Op de begane grond een ronde erker met drie vensters met negen-ruits bovenlicht; geflankeerd door twee dubbele vensters met negen-ruits bovenlichten; aan het geveleinde in een portiek, met hardstenen stoep, een betonnen gedecoreerde latei op sleutelstukken en twee negen-ruits bovenlichten, en de voordeur. Op de verdieping drie dubbele vensters met negenruits bovenlichten; een dubbele balkondeur met negen-ruits bovenlichten naar het terras op de erker, met gemetselde borstwering en een hardstenen rand en sparinginzet; boven de vensters een getrapte M negge met zaagtand; onder de goot een rij kleine ruitvormige gevelsteentjes. In het dakvlak bij elke woning een kleine dakkapel.

 

Waardering 
Het dubbele woonhuis in de Stationsstraat gebouwd door de Hanso Boelens Fundatie is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: 
-als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; 
- voor het oeuvre van de architect; 
- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; 
- vanwege het bijzondere interieurontwerp; 
- vanwege de redelijke gaafheid van ex- en interieur; 
- in relatie tot de visuele gaafheid van de omgeving.

 

 

Stationsstraat 62-66

Hotel restaurant de Daaldersplaats (voorheen Bonnema)
Ontwerp: Architect F.H. Poelman
Datum: 1930

Het gebouw is een fraai voorbeeld van het Expressionisme uit de jaren dertig, met zijn strakke belijning, kenmerkend metselwerk en opvallende hoektoren.
In december 2006 door burgemeester en wethouder van de gemeente Sneek aangewezen als gemeentelijk monument.