ภูมิศาสตร์หมายถึงอะไร

 

 

 

ภูมิศาสตร์

แผนที่โลก

ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอื่นๆ โดยภูมิศาสตร์พยายามค้นหาเพื่อที่จะตีความให้กระจ่างถึงความสำคัญ ของสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในรูปของสาเหตุและความเกี่ยวเนื่อง

[ซ่อน]
    
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
แอฟริกา แอฟริกากลาง· คองโก· แอฟริกาตะวันออก· ทะเลสาบใหญ่· กินี· จะงอยแอฟริกา· แอฟริกาเหนือ· มาเกร็บ· ซาเฮล· แอฟริกาใต้· แอฟริกากึ่งสะฮารา· ซูดาน· แอฟริกาตะวันตก
อเมริกา
อเมริกาเหนือ กลุ่มแคริบเบียน· อเมริกากลาง· เกรตเลกส์· เกรตเพลนส์· อเมริกาเหนือ· แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ· ภูมิภาคแปซิฟิก
อเมริกาใต้ กลุ่มรัฐแอนดีส· เกียนา· ปาตาโกเนีย· ลาตินอเมริกา· อเมริกาใต้· อเมริกาใต้ตอนใต้· ภูมิภาคแปซิฟิก

วิดีโอ YouTube