ความหมายของแผนที่

แผนที่คืออะไร

การจำลองสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกมาย่อส่วนให้เล็กลงตามมาตราส่วนที่ต้องการ

บนแผ่นวัสดุที่เลือกสรรแล้ว สิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งแสดงให้ปรากฏด้วยสัญลักษณ์ เส้น สี และ

รูปทรงสัณฐานต่างๆ
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): การบอกละติจูด
Comments