อบต.จอมพระ


     

        

https://sites.google.com/site/monpatdee/xngkhkar-brihar-swn-tabl-cxmphra-x-cxmphra-c-surinthr/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.jpg?attredirects=0

                                                                                                       
https://sites.google.com/site/monpatdee/prakas-cad-sux-cad-cang
 

https://sites.google.com/site/monpatdee/xngkhkar-brihar-swn-tabl-cxmphra-x-cxmphra-c-surinthr/BM_05_F.png?attredirects=0

 

       ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙      

    


 http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Default.aspx 
http://www.dla.go.th/
 
http://www.surinlocal.go.th/
 
http://www.oic.go.th/web2014/index.html
 
http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_index3.asp