pokój hotelowy

Koncepcja aranżacji podwodnego
pokoju hotelowego
dla firmy Deep Ocean Technology.

Opracowanie obejmowało:
- projekt koncepcyjny pomieszczeń