Online cursussen‎ > ‎

Thuis monnik zijn

Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun thuissituatie serieus als monnik of begijn willen leven. 
Het uitgangspunt is de christelijke spiritualiteit.
Is het iets voor jou:
Ben je op zoek naar God?
Wil je intenser met God leven?
Zoek je eenzaamheid, stilte en gebed?
Voel je je aangetrokken tot een monnikenleven?

Heb je interesse neem dan contact op met monnikinfo@gmail.com

Het is ook mogelijk om per email met mij uit te wisselen over hetgeen je thuis gedaan hebt, maar je kunt het ook voor jezelf houden.

De cursus bestaat uit twee delen. 
De eerste serie bestaat uit 7 thema's.
Een les per week.
Kosten voor 70 euro

De tweede serie uit 10 thema's. 
kosten voor 10 keer: 100 euro. 
Ritme bepaal jezelf.

Dit zijn de onderwerpen:
Serie 1.
1. Verlangen
2. Stilte
3. Gebed
4. Lectio divina
5. Relaties
6. Discipline
7. Soberheid/eenvoud

Serie 2
8. Jezelf zijn
9. Eenzaamheid
10. Liefde, hart
11. Werk
12. Deugden/ondeugden
13. Dankbaarheid
14. Regels
15 Berouw
16 Vergeving
17 Nederigheid

Achtergrond:

Het idee voor het 'thuis monnik zijn' ontstond door een lezing over de woestijnvaders, die in laura's wonen en die dagelijks bij elkaar komen om te bidden en te praten over de geestelijke weg die een ieder gaat. 

Later leefden de Begijnen ook op dergelijke wijze, maar dan midden in de stad.

Het is best mogelijk om alléén als monnik te leven, maar vaak hebben mensen geen idee hoe dat moet. 

De stap naar een klooster is voor veel mensen te groot, en men vindt niet altijd een klooster dat past bij de persoon en ziel die jij bent.

Ik ben veel op zoek geweest naar wat is het oorspronkelijke dat bedoeld wordt in kloosters.

Persoonlijk heb ik lang alleen geleefd en geprobeerd dit op religieuze wijze vorm te geven. Daar had ik wel begeleiding bij. 

Vervolgens ben ik ben vier jaar in een klooster [de stadsmonniken] geweest in Parijs en Brussel. En heb de realiteit van in een klooster leven aan den lijve ervaren. Daar waar je de structuur van buiten krijgt voor je gebedsleven en daar waar je het zelf probeert op te brengen.

De kloosterervaring was voor mij leerzaam, ook om te ervaren hoe het werkt om een structuur van buitenaf te krijgen.

De online cursus

Steeds meer mensen gaan van tijd tot tijd naar een klooster; er is een groot verlangen naar bezinning en stilte. Om in een klooster in te treden is voor veel mensen een te grote stap en behoort misschien niet tot de praktische mogelijkheden. Het is thuis ook mogelijk om als monnik te leven. We kunnen ons leven zo inrichten dat we religieuzer, stiller, soberder leven. 

Het uitgangspunt voor de cursus is christelijke spiritualiteit, katholiek of protestant als basis of daar voor openstaand; wel of niet verbonden met een kerkgemeenschap en open voor andere religies, maar wel de keuze maken voor het christendom. Het is belangrijk om die keuze al gemaakt te hebben, je kunt niet twee wegen tegelijkertijd volgen, op geestelijk vlak ook niet. 

Deze cursus geeft een aantal aanwijzingen om vorm te geven aan je persoonlijke religieuze leven, waarbij ook “alleen-zijn en verbondenheid met anderen” een thema vormt. Geen regels van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit geleefd met ruimte voor het individu.

Het is een praktische cursus voor mensen die hun dagelijks leven religieus in willen richten. Hoe geef je een plek aan God in je leven? Wat is werkelijk bidden, mediteren? We onderzoeken de betekenis van armoede, gehoorzaamheid en naastenliefde? Hoe kun je dat inoefenen in de dagelijkse werkelijkheid? Je hoeft daarvoor niet naar een klooster, ook je huidige leven kan meer op God gericht worden. 

Het materiaal bij de cursus, bestaat uit teksten, opdrachten en meditaties om in het dagelijks leven uit te voeren en dit vorm te geven. Hoe soberder te leven bijvoorbeeld; structuur en discipline aanbrengen in je leven, waar mogelijk van binnen uit; hoe omgaan met hetgeen je tegenkomt in dit religieuze leven wat betreft beproevingen, bijvoorbeeld. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: De geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid; lectio divina; meditatie; omgaan met negatieve emoties; de medemensen, je relatie met God, het gebed etc.

U krijgt het materiaal per week in een email toegestuurd. De meditaties staan op een aparte website.

Monnik zijn is ruimte geven aan onze ziel. We hebben ons leven vaak zo volgepropt dat onze ziel in de verdrukking komt. We leven dan zo aan de oppervlakte en hebben steeds meer honger en zoeken naar nog meer materiële zaken om ons te vullen. Terwijl ons geluk juist in de leegte zit. In tijd nemen, in rust. Het eerste wat we moeten doen is niets doen.


De begeleidster, Antoinette van Gurp, heeft zelf ervaring met beide leefvormen in het klooster en in de wereld.Comments