Mystieke teksten lezen

We zullen in de bijeenkomsten een mystieke tekst of een Bijbeltekst lezen en uitdiepen.
Wat ik daarnaast vraag van de deelnemers is om zo mogelijk dagelijks het evangelie van de dag te lezen en erover te mediteren. 
In de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste bevindingen en inzichten van de afgelopen weken -iedereen heeft hetzelfde gelezen maar er zullen andere ervaringen hebben-.
en daarnaast bied ik een nieuwe tekst aan, die we op die avond samen lezen met de lectio divina methode of een soortgelijke. 

Opzet:
- een mystieke tekst, steeds van een andere auteur
- lectio divina hiermee en uitwisseling in de groep.

De bedoeling is verdieping en leren van elkaar. Het zal persoonlijk en ervaringsgericht zijn op het geestelijk vlak.

Gevorderden-groep op woensdagavonden 1x per maand

Nieuw voor beginners: mystieke teksten lezen in het Huis op het Spui op donderdagmiddagen13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec 2018
Parallelcursus op dinsdagmiddag 18 sept, 16 okt, 6 nov, 11 dec 2018
Vervolgcursus in 2019 en instroom nieuwe deelnemers mogelijk.
Geef je op via: huisophetspui@luthersamsterdam.nl t.a.v. Marieke Brouwer


Waar gaat het om bij mystieke teksten lezen?

Mystieke teksten gaan over persoonlijke ervaringen van de mystici. Ze hebben geprobeerd te verwoorden wat ze hebben ervaren in hun relatie met de/het Heilige. Alle mystici hebben het over hun ervaringen met God, de Godheid, de Bron, de Onnoembare, ieder beschrijft het op een eigen manier vanuit hoe zij/hij het ervaren heeft. Soms, afhankelijk van je eigen geestelijke weg kan daardoor de tekst dichterbij je komen dan een Bijbelverhaal. 

Denk hierbij aan teksten van Eckhart, Ruusbroeck, Tauler, Teresa van Avila, Willem van Saint Thierry, Rilke en nog vele anderen. 

Om hun ervaring beter te begrijpen bestaat er de methode lectio divina, oftewel geestelijke of goddelijke lezing. Er zijn verschillende wijzen waarop lectio divina beoefend wordt. De klassieke methode bestaat uit vier stappen van Guigo de Kartuizer.
Een tekst wordt aandachtig gelezen en er wordt over gemediteerd, en samen nagedacht over de betekenis, en uiteindelijk verbindt een ieder dit met het huidige leven. Er wordt onderling uitgewisseld om tot een bredere betekenis te komen. Het samen lezen en uitwisselen in een groep heeft een grote meerwaarde. 
De verschillende inbreng van de deelnemers kan zeer verrijkend zijn in het zoeken naar een steeds diepere en bredere laag van deze tekst, en naar de betekenis die het voor ons persoonlijk heeft en in ons leven door kan werken.

Huidige mogelijkheden 2018:
Donderdagmiddag Huis op het Spui 
Dinsdagmiddag Huis op het Spui
Idem in 2019
Geef je op via: huisophetspui@luthersamsterdam.nl tav. Marieke Brouwer